Duna Autó Zrt.

Nissan márkakereskedés és márkaszerviz

H-1037 Budapest, Zay utca 24.
Szalon tel.: +36 1 801 4131
email írása »

Szerviz tel.: +36 1 801 4111


KAPCSOLAT »

Nissan nyitóoldal » Alkatrész és tartozék » Garancia

Nissan Garancia

Az Ön által vásárolandó/vásárolt gépjármű 3 év garanciával rendelkezik.

Ugye Önnek is ismerős és fontos, akár a vásárlási döntését is befolyásoló jellemzője ez a kiválasztott gépkocsijának?

Mindannyian tudjuk, hogy miért is jó a vásárlónak, a használónak az általa használt gépjármű garanciális időszaka, hiszen ekkor a javításért ˝nem kell fizetni˝. De tisztában van azzal is, hogy ez az egyszerűnek tűnő jellemző nem egy, hanem négy - különböző jellemzőkkel rendelkező - szakaszból áll?

  1. Jótállás
  2. Szavatosság
  3. Gyártói garancia
  4. Kiterjesztett garancia

1. Jótállás

Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételével vagy - amennyiben azt a forgalmazó, avagy megbízottja végzi - az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállású termékek egyik csoportjára - ide tartozik a hűtő-, a mosógép, a tűzhely, a varrógép, a porszívó, a gépkocsi, a telefon vagy a mobiltelefon - a termék fogyasztói árára való tekintet nélkül, a másik csoportra - például tévé, rádió vagy óra - csak bruttó 10 000 Ft vételár felett kötelező a jótállás.

A jótállás esetében a vásárlónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé.

A jótállás tartalmáról a forgalmazónak magyar nyelvű, közérthetően megfogalmazott jótállási jegyet kell kiállítania a vevő részére. A jótállási igény csak ezzel a jeggyel érvényesíthető a forgalmazónál vagy a feltüntetett szakszerviznél. Nem a fogyasztó feladata, hogy ellenőrizze a termék azon tulajdonságait, amelyekre a jótállás vonatkozik Jó tudni, hogy a jótállás ideje a javítással töltött idővel meghosszabbodik.
Ha a vásárlást követő 3 napon belül történik a meghibásodás, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a forgalmazó köteles az árut kicserélni. Érdemes tehát rögtön vásárlás után kipróbálni, ellenőrizni a terméket.

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

2. Szavatosság

A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte a vagy ismernie kellett hibát, vagy a hiba a vevő által adott anyag hibájára vezethető vissza, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában, illetve mintában szereplő tulajdonságokkal; vagy nem lehet arra a célra használni, amit a vevő elképzelt, és amivel a forgalmazó is egyetértett. Szavatosság kiterjed a hibás összeszerelésre, valamint arra az esetre is, ha a vevő a használati útmutató hibája miatt rosszul szereli össze a terméket.

A gyártón és az importálón számon kérhetők azok az állítások, tulajdonságok, amelyek a termék címkéjén vagy a használati útmutatóban szerepelnek, illetve a reklámokban közölnek. A kereskedő viszont mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy azokat nem ismerte és nem is kellett ismernie, az információkat a vásárlás időpontjáig helyesbítették, illetve a reklám a vásárlót döntésében nem befolyásolhatta.

A fogyasztók a hiba felfedezése után minél hamarabb kötelesek érvényesíteni szavatossági igényeiket, illetve ha menthető okból erre nem képesek, legfeljebb két hónapon belül. A vásárlástól számított két éven túl azonban nem érvényesíthető szavatossági igény. Nem mindegy azonban, hogy mikor észleli a vásárló a termék hibáját. A vásárlást követő hatodik hónap végéig jelentkező hiba esetén a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás időpontjában nem volt a termékben. A hat hónap leteltével azonban vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba vásárláskor is létezett. A bizonyítás ilyenkor már igen nehéz, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetve más független, akkreditált intézmény - például a KERMI - által végzett vizsgálat költségeit a vevőnek kell állnia, azonban, ha a kifogása alaposnak minősül, a forgalmazó köteles ezt megtéríteni.

Fontos megjegyezni, hogy a bevizsgáló intézmények állásfoglalásai nem kötelező érvényűek, tehát sem a forgalmazó, sem a vásárló nem köteles elfogadni azokat: Ha nem tudnak megegyezni, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.

Jótállási és szavatossági igények érvényesítése

A jótállás és a szavatosság érvényesítése során a vásárló elsősorban a termék javítását vagy cseréjét, másodsorban árleszállítást vagy a termék árának visszafizetését kérheti. A fogyasztó igényét a forgalmazóval, jótállás esetén a szakszervizzel szemben is érvényesítheti. A vásárlást számlával, blokkal kell igazolni, jótállás esetén a jótállási jegyet is be kell mutatni. A jótállás viszont elveszik, ha a fogyasztó maga javítja, vagy javíttatja a terméket, ezért jótállási időn belül a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizt vagy a forgalmazót kell felkeresni!

3. Gyártói garancia

A Magyarországon érvényben levő jogszabályi kötelezettségeken túl egyes gépkocsiforgalmazók meghosszabbítják a vásárlást követő első évre szóló kötelezettségeiket. Céljuk ezzel az általuk képviselt márka műszaki színvonalának, megbízhatóságának bizonyítása, és azzal a vásárlói bizalom megszerzése. A gépkocsi tulajdonosának az ezen időszakban történt meghibásodások költségét továbbra sem kell megtérítenie a márkaszerviz irányába, de a garancia feltételeit be kell tartania. Ezen feltétetekről minden esetben a szervizfüzet ad pontos tájékoztatást.

4. Kiterjesztett garancia

A gyártói garancia megszűnésével alapesetben az esetlegesen felmerülő javítási költségek a gépkocsi tulajdonosára hárulnak. Ezen akár egyszeri, de nagymértékű költségek elkerülésére ad lehetőséget az alapvetően biztosítási rendszerben elérhető kiterjesztett garancia. Ennek célját, szükségességét, a gépkocsi-tulajdonos számára történő megtérülését legegyszerűbben a mindenki által előfizetett kötelező felelősségbiztosítás, vagy akár a casco rendszere alapján érdemes átgondolni. Egy karambolnál sincs sajnos minden esetben a tulajdonos zsebében az okozott, vagy elszenvedett kár kijavításához szükséges pénz, mely hiányosság a gépkocsi működésképtelenségét eredményezhetné. Az adott alkalmankénti, de magas költségekre való felkészülés helyett egy arányában szinte összehasonlíthatatlanul alacsony, de fix költséggel váltható meg a gépkocsi menetbiztonsága. Ez a karambolos esetekben az említett casco és kgfb, a szervizelésnél a kiterjesztett garancia szolgáltatása. Számoljon, megéri!


Nissan gyári garancia:

Információ a NISSAN Pán-európai garanciáról

Minden újonnan Európában eladott, regisztrált, illetve használatban lévő Nissan gépjárműhöz a Nissan garancialevelet ad ki, a hivatalos Nissan márkakereskedő helyén. Az alább meghatározott idő illetve kilométer korlátozáson belül, bármely hivatalos Nissan márkakereskedő díjmentesen kicseréli, illetve kijavítja azokat az alkatrészeket, illetve elemeket, amelyek garanciálisak, és meghibásodásuk bizonyíthatóan anyag vagy gyártási hibára vezethető vissza.

Új gépjármű garancia

Az ˝Új gépjármű garancia˝ vonatkozik minden egyes új Nissan gépjárműre és alkatrészre, amelyek meghibásodása bizonyítottan anyag vagy gyártási hibára vezethető vissza. Az Új gépjármű garancia a forgalomba helyezéstől 3 évig vagy 100.000 km-ig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Vontatási garancia

Az "Új gépjármű garancia" idején, amennyiben a gépjármű garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a gépjárművét a legközelebbi hivatalos Nissan márkakereskedőhöz szállítjuk.

Festés garancia

A festés garancia karosszéria festett elemeire vonatkozik (kivéve az alváz), amelyeknek festéshibája anyag vagy gyártási hiba következménye. A festés garancia 3 évre szól a garanciális időpont kezdetétől, függetlenül a megtett kilométerek számától.

Korrózió okozta perforációra vonatkozó garancia

A korrózió okozta perforációra vonatkozó garancia a karosszéria lemez fém elemeire vonatkozik, ott ahol a karosszéria fémlemezén anyag- vagy gyártási hiba következtében a lemez belsejéből kifelé haladva keletkezett átlyukadás. A korrózió okozta perforációra vonatkozó garancia modelltől függően 6-12 évre szól a garanciális időpont kezdetétől, függetlenül a megtett kilométerek számától.

Eredeti NISSAN alkatrészekre és tartozékokra vonatkozó garancia

A Nissan garanciát vállal minden egyes hivatalos Nissan márkakereskedő által beszerelt eredeti Nissan alkatrészre és tartozékra, biztosítva, hogy az anyag- és gyártási hibától mentes. Az eredeti Nissan alkatrészekre és tartozékokra vonatkozó garancia érvényes a vásárló által beszerzett és bármely hivatalos Nissan márkakereskedő által beszerelt eredeti Nissan alkatrészre és tartozékra, amelynek időtartama a beszereléstől számítva 1 év, függetlenül a megtett kilométerek számától. Annak érdekében, hogy a vásárló ezen garanciát igénybe vehesse, az alkatrész beszerelésének időpontját számlával kell igazolnia.

Elérhetőség | Jogi nyilatkozat | © 2017 Duna Autó Zrt.